Hellfire Citadel

Tier 18

Hellfire Assault

Macros 1

Hellfire Assault Macros

WeakAuras 2

Hellfire Assault Weakauras

TMW 0

Hellfire Assault TellMeWhen

Iron Reaver

Macros 0

Iron Reaver Macros

WeakAuras 1

Iron Reaver Weakauras

TMW 0

Iron Reaver TellMeWhen

Kormrok

Macros 0

Kormrok Macros

WeakAuras 2

Kormrok WeakAuras

TMW 0

Kormrok TellMeWhen

Hellfire High Council

Macros 0

Hellfire High Council Macros

WeakAuras 2

Hellfire High Council Weakauras

TMW 0

Hellfire High Council TellMeWhens

Kilrogg Deadeye

Macros 0

Kilrogg Deadeye Macros

WeakAuras 1

Kilrogg Weakauras

TMW 0

Kilrogg Deadeye TellMeWhen

Gorefiend

Macros 0

Gorefiend Macros

WeakAuras 1

Gorefiend Weakauras

TMW 0

Gorefiend TellMeWhen

Shadow-Lord Iskar

Macros 0

Shadow-Lord Iskar Macros

WeakAuras 0

Shadow-Lord Iskar Weakauras

TMW 0

Shadow-Lord Iskar TellMeWhen

Fel Lord Zakuun

Macros 0

Fel Lord Zakuun Macros

WeakAuras 1

Fel Lord Zakuun Weakauras

TMW 0

Fel Lord Zakuun TellMeWhen

Xhul"horac

Macros 0

Xhul"horac Macros

WeakAuras 1

Xhul"horac Weakauras

TMW 0

Xhul"horac TellMeWhen

Socrethar the Eternal

Macros 0

Socrethar the Eternal Macros

WeakAuras 0

Socrethar the Eternal Weakauras

TMW 0

Socrethar the Eternal TellMeWhen

Tyrant Velhari

Macros 0

Tyrant Velhari Macros

WeakAuras 1

Tyrant Velhari Weakauras

TMW 0

Tyrant Velhari TellMeWhen

Mannoroth

Macros 0

Mannoroth Macros

WeakAuras 0

Mannoroth Weakauras

TMW 0

Mannoroth TellMeWhen

Archimonde

Macros 0

Archimonde Macros

WeakAuras 0

Archimonde Weakauras

TMW 0

Archimonde TellMeWhen